Telkin | Konular | Kitaplar

Telkini beyne etkili yerleştirme stretejisi

İnsan beyni yapısal olarak farklı işlevlere sahiptir. Bu sahip olduğu çalışma yöntemlerine göre de beynin belirli bölgesine kayıt teknikleri değişmektedir.

Nasıl ki bir devlet yönetiminde başbakan altında birbirleri bağımsız her alan için farklı bakanlar ve bakanlıklar varsa beyinde de benzer birhiyarerşik düzen olduğunu düşünebiliriz.

Daha sık olarak bunu sağ beyin sol beyin olarak duyarız. Fakat kelimelerin işlenmesi, sayısal işlemler, çizgisel işlemler, mantık, analiz, hayal gücü, düş kurma, rüya görme, renk ve sanat, müzik ritim, boyutsal bakış ve alan derinliği görme, listeler, diziler ve bütünsel görebilme ve bütünleme tamamı beyin içinde farklı alanlarda gerçekleşmektedir.

Bir insan beyninde yapılan telkinin etkili olabilmesi için bu her bir ayrı kayıt mecrası üzerinden beyne ulaşılmaya çalışılmaktadır. Ahtobotun kolları gibi düşününüz. Her bir kolda bir kayıt özelliği var..

İşte bir toplumu ve insana kafayı takmış birileri ahtabot gibi kancayı takınca bu yöntemlerin tamamını uygularak zihini işgal altına almaya çalışmaktadır. Ya da yine bu yöntemler üzerinden bir başka işgal son bulundurulabilir.